Status Naprawy

  1. Wprowadź numer zgłoszenia oraz numer telefonu, który został podany jako kontaktowy.
  2. Odczekaj kilka sekund, po czym status naprawy zostanie wyświetlony.