Konferencja „Każdy jest inny, wszyscy wyjątkowi”

Dnia 10 października 2018r. braliśmy udział w konferencji popularno-naukowej podsumowującej działania podejmowane w ramach projektu zleconego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Każdy jest inny, wszyscy wyjątkowi”. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Radosny Zakątek” we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy im. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim. Konferencja odbyła się w sali kolumnowej im. Edwarda Stachury w budynku dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Zwieńczeniem konferencji było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Każdy jest inny, wszyscy wyjątkowi” organizowanego w ramach projektu.

 

Przebieg konferencji:

9.00 – 9.30 – powitanie gości

9.30 – 10.00 – prezentacje Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Radosny Zakątek” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza

10.00 – 10.30 –„Przegląd zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” – wykład Olga Olszewska psychiatra, psychoterapeuta, superwizor

10.30 – 11.00 –„Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich – wykład dr Urszula Kempińska

11.00 – 11.30 –„Czym jest psychoterapia? Ogólny zakres terapii poznawczo behawioralnej” – wykład mgr Joanna Sabała Sobolewska – psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

11.30 – 12.00 – przerwa kawowa

12.00 – 13.00 – prezentacje dobrych praktyk zaproszonych gości, dyskusja panelowa

13.00 – 13.30 – ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt. „Każdy jest inny, wszyscy wyjątkowi”