szkolenie pracownicze

Dnia 19 października 2018r. pracownicy ośrodka uczestniczą w szkoleniu pt. Diagnoza uczestnika i tworzenie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego.