zwiększenie oferty ŚDS

Neuroforma to nowy nabytek w wachlarzu naszych usług świadczonych uczestnikom, służący do rehabilitacji ruchowej i neuropsychologicznej. Jest to innowacyjny system pozwalający na wielopoziomowy rozwój i kompensację deficytów w warunkach wirtualnej rzeczywistości. Urządzenie składa się z dużego wyświetlacza, systemu komputerowego oraz systemu optycznego w technologii 3D.

 

Neuroforma posiada bogatą bazę ćwiczeń angażujących jednocześnie funkcje ruchowe i poznawcze. Uczestnik kieruje obiektami na ekranie za pomocą ruchów ciała, dzięki czemu nieustannie poprawia sprawność fizyczną. Jednocześnie stawiany jest przed zadaniami umysłowymi o różnym stopniu złożoności. Dzięki ćwiczeniom usprawnia się m.in. precyzję ruchów, koordynację wzrokowo-ruchową, ruchomość stawów, siłę i wytrzymałość mięśni jak również procesy spostrzegania, podejmowania decyzji, uwagę i pamięć.