Środowiskowy Dom Samopomocy z dotacjami od wojewody i ministerstwa

Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim otrzyma dotację w  kwocie 148. 614 zł  na sfinansowanie zadania związanego z uzyskaniem wymaganego standardu usług w tym:

z przeznaczeniem na wydatki remontowe w postaci dostosowania pomieszczeń pracowni stolarskiej i remont 5 łazienek wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych, armatury łazienkowej, płytek ceramicznych, gresu ,drzwi wewnętrznych łazienkowych.

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni stolarskiej w postaci plotera laserowego –laser diodowy, piły stołowej, stołów stolarskich i frezarki stołowej wieloczynnościowej oraz na zakup wyposażenia do pracowni treningu kulinarnego w postaci kociołka elektrycznego, podgrzewaczy, ekspresu, kuchenki mikrofalowej.

Jednocześnie informujemy że ośrodek pozyska kwotę 148.614 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem „ przyjętym uchwałą nr. 160  Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. –rezerwa celowa.