5 rocznica nadania imienia

W dniu 4 października 2019 roku w Sali Kolumnowej im. Edwarda Stachury dworca kolejowego odbyła się uroczystość 5 rocznicy nadania imienia Prof. Jana Władysława Piltza naszej placówce. Z tej okazji na obchody zostali zaproszeni goście, rodzice, opiekunowie oraz mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego. Uroczystość otworzył Pan Kierownik Dawid Urbański. Następnie został zaprezentowany program słowno-muzyczny w wykonaniu pracowników i uczestników ŚDS oraz chóru Cordiale Coro ukazujący drogę życia patrona placówki. Po programie artystycznym zaproszeni goście z lokalnych ośrodków, instytucji oraz władz miasta na ręce Kierownika złożyli gratulacje. Zwieńczeniem obchodów był tort oraz słodki poczęstunek.