Nagroda Burmistrza Miasta dla ŚDS

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w Dniu Działacza Kultury Burmistrz Miasta przyznał nagrodę Środowiskowemu Domowi Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

Nagrody przyznawane są indywidualnie i zbiorowo:
1. Nagrody indywidualne przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury, animatorom edukacji artystycznej.

2. Nagrody zbiorowe przyznawane są instytucjom, placówkom, stowarzyszeniom propagującym upowszechnianie kultury w mieście Aleksandrów Kujawski oraz zespołom i grupom artystycznym.

Nagrody wręczane są za:
– wydarzenie kulturalne roku,
– artystyczną działalność indywidualna,
– aktywność kulturalna promującą miasto w kraju i za granica,
– długoletnią społeczną działalność w sferze kultury i sztuki,
– przedsięwzięcia w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży.