Wystawa „Kujawska Ceramika ze Służewa”

Uczestnicy ośrodka mieli możliwość udziału w projekcie pn. „Kujawska ceramika ze Służewa” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Służewie. W ramach tego projektu odbyły się spotkania teoretyczne z obsługi pieca do wypalania gliny oraz warsztaty praktyczne z lepienia, malowania, szkliwienia i wypalania gliny. Projekt dofinansowany był ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.

Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Służewie za możliwość udziału w tym przedsięwzięciu.

Zapraszamy do wystawy z projektu „Kujawska Ceramika ze Służewa” –link:https://www.goksluzewo.pl/2021/10/15/wystawa-z-projektu-kujawska-ceramika-ze-sluzewa/