Kierownik

Dawid Urbański


PION ADMINISTRACYJNY

Główna Księgowa – Alicja Waśniewska

Kierowca – Marek Królikowski

PION TERAPEUTYCZNY

Zastępca Kierownika, Przewodnicząca Zespołu Wspierająco-Aktywizującego –
Edyta Hermanowska

Pedagog – Arleta Królikowska

Instruktor terapii zajęciowej – Marietta Stachowiak

Instruktor terapii – Elżbieta Szymborska

Instruktor terapii – Renata Szymańska

Pedagog – Sylwia Nowicka

Pracownik socjalny – Katarzyna Jabłońska

Fizjoterapeuta – Dorota Błaszak

Psycholog – Katarzyna Kulpa

Pedagog – Radosław Kiermasz

Pedagog – Grzegorz Potaczek