Kierownik

Dawid Urbański


PION ADMINISTRACYJNY

Główna Księgowa – Alicja Waśniewska

Kierowca – Marek Królikowski

PION TERAPEUTYCZNY

Zastępca Kierownika, logopeda – Edyta Hermanowska

Pracownik socjalny, Przewodnicząca Zespołu Wspierająco-Aktywizującego – Katarzyna Jabłońska

Fizjoterapeuta – Dorota Błaszak

Pedagog – Arleta Królikowska

Instruktor terapii zajęciowej – Mariola Dybowska

Instruktor terapii – Elżbieta Szymborska

Instruktor terapii – Renata Szymańska

Pedagog – Sylwia Nowicka

Psycholog – Milena Żerebecka

Terapeuta zajęciowy – Zuzanna Drużyńska

Pedagog – Radosław Kiermasz

Pedagog – Grzegorz Potaczek