Kalendarz najbliższych wydarzeń

Cze
17
śr
2020
XIV Grand Prix SŁONECZNI
Cze 17@17:45
XIV Grand Prix SŁONECZNI

XIV Grand Prix „SŁONECZNI” w Tenisie Stołowym

 

Regulamin Rozgrywek 
XIV Grand Prix „SŁONECZNI” w Tenisie Stołowym

na sezon 2019/2020

 1. Nazwa cyklu:

  1. Grand Prix Słoneczni w Tenisie Stołowym (dalej nazywane GP Słoneczni lub cyklem)

 1. Organizatorzy:

  1. Pasjonaci dyscypliny z regionu www.pingpong.bydgoszcz.pl

 1. Cel:

  1. Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego.

  2. Integracja środowiska pasjonatów tenisa stołowego regionu Kujaw i Pomorza.

  3. Promowanie aktywnego trybu życia jako formy profilaktyki zdrowotnej.

4. Termin i miejsce:

4.1. Dziesięć jednodniowych, singlowych, turniejów rozegranych zostanie, w hali klubu sportowego Gwiazda w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 45, 85-350 Bydgoszcz, według poniższego kalendarza:

4.1.1. Wrzesień – 18.09.2019 (środa) – 1 GP Słoneczni,

4.1.2. Październik – 16.10.2019 (środa) – 2 GP Słoneczni,

4.1.3. Listopad – 13.11.2019 (środa) – 3 GP Słoneczni,

4.1.4. Grudzień – 11.12.2019 (środa) – 4 GP Słoneczni,

4.1.5 Styczeń – 15.01.2020 (środa) – 5 GP Słoneczni,

4.1.6. Luty – 19.02.2020 (środa) – 6 GP Słoneczni,

4.1.7. Marzec – 18.03.2020 (środa) – 7 GP Słoneczni,

4.1.8. Kwiecień – 22.04.2020 (środa) – 8 GP Słoneczni,

4.1.9. Maj – 20.05.2020 (środa) – 9 GP Słoneczni,

4.1.10. Czerwiec – 17.06.2020 (środa)  10 GP Słoneczni.

5. Warunki uczestnictwa

5.1. GP Słoneczni rozgrywane jest w grze pojedynczej, w jednej kategorii „OPEN”, razem dla kobiet 
i mężczyzn:

5.2. W każdym turnieju cyklu GP uczestniczyć mogą zawodnicy:

5.2.1.1. niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS),

5.2.1.2. zrzeszeni w PZTS i występujący w 3 (trzeciej) i niższych ligach rozgrywkowych PZTS,

5.2.1.3. występujący w wyższych ligach jeżeli nie rozegrali więcej niż 2 meczów w sezonie;

5.2.1.4. występujący wcześniej w II lidze, I lidze i ekstralidze (rozegrane trzy i więcej meczów 
w sezonie) przy zachowaniu poniższych okresów karencyjnych:

5.2.1.4.1. występujący w II lidze – 3 lata od ostatniego występu;

5.2.1.4.2. występujący w I lidze – 5 lat od ostatniego występu;

5.2.1.4.3. występujący w ekstralidze – 7 lat od ostatniego występu.

5.3. Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w GP Słoneczni jest:

5.3.1. Opłacenie wpisowego w dniu zawodów w wysokości 15 zł (10 zł – grupa stała opłacająca salę, kobiety i młodzież do 15 roku życia – rocznik 2005 i młodsi);

5.3.2. Zgłoszenie osobiste w dniu zawodów do godz.17.45. O godz. 18.00 planujemy rozpoczęcie turnieju.

UWAGA: Ponieważ jak w roku ubiegłym, zrezygnowaliśmy z ustalania limitu osób i wcześniejszego zgłaszania poprzez formularze elektroniczne, osoby które nie pojawią się do godz. 17.45 oraz nie poinformują telefonicznie o chęci wzięcia udziału w zawodach, nie zostaną rozlosowane, przez co nie będą mogły zagrać!!!

6. Organizacja zawodów.

6.1. GP Słoneczni rozgrywany jest zgodnie z punktem 5.1., na 7-dniu lub 8 stołach (w zależności od frekwencji).

6.2. System rozgrywek określi Organizator w zależności od ilości chętnych zgłoszonych do każdego turnieju. W przypadku ilości zgłoszonych:

6.2.1. do 6 zawodników – 1 tabela, każdy z każdym.

6.2.2. 710 zawodników – 2 tabele grupowe, z których zwycięzcy zagrają półfinały z 2-kami drugiej grupy, 3-ki zagrają o miejsce 5-te, 4-ki zagrają o miejsce 7-dme a 5-tki o miejsce 9-te.

6.2.3. 11 i więcej zawodników – według tabelek systemu ruskiego (12, 16, 24, 32, 48, 64 i.t.d) systemem do dwóch przegranych meczy (z wyjątkiem zawodnika/czki, który zajmie trzecie miejsce – jedna przegrana) przy czym każdy uczestnik ma możliwość rozegrania 4 pojedynków singlowych (gra o miejsca) do 3 wygranych setów bez względu na osiągane rezultaty (o ile sami zainteresowani będą chcieli te gry rozgrywać). W przypadku frekwencji powyżej 32 zawodników w turnieju organizator zastrzega sobię zmianę ilości rozegranych setów 
w pojedynkach o miejsca do 2 wygranych.

6.3. W cyklu prowadzona będzie klasyfikacja punktowa mająca na celu wyłonienie kolejności miejsc we wszystkich turniejach cyklu według punktacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.4. Do każdego z turniejów cyklu (z wyjątkiem pierwszego) rozstawieni będą zawodnicy, którzy zajęli w poprzednim turnieju osiem najwyższych miejsc (na pozycjach od 1 do 8 w drabince), reszta zawodników jest losowana bez rozstawienia. W pierwszym turnieju wszyscy losowani będą bez rozstawienia.

6.5. Klasyfikacja końcowa cyklu będzie sumą rezultatów zawodnika z 8-miu (najlepszych) turniejów cyklu (2 najsłabsze będą odliczane).

6.6. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie po odpisaniu 2 najsłabszych turniejów taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą wyższe miejsca 
w poszczególnych turniejach. W przypadku, gdy ilość zwycięstw, 2 miejsc i.t.d. będzie identyczna o kolejności zadecyduje miejsce w 1-wszym odliczonym turnieju, jeżeli i to będzie takie samo liczony będzie 2-gi odliczony turniej. Jeżeli powyższe nie wyłoni zwycięzcy przyznane zostaną zainteresowanym miejsca równorzędne.

6.7. Terminy kolejnych turniejów zamieszczone zostaną w kalendarzu na stronie www.pingpong.bydgoszcz.pl. Dodatkowo informacja będzie przesyłana mailowo do wszystkich, którzy udostępnią organizatorowi adresy.

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozegrania kolejnych GP Słoneczni po wcześniejszym ogłoszeniu.

6.9. Rozstrzygniecie wszystkich spraw spornych, nie objętych tym regulaminem pozostaje w gestii organizatora.

7. Nagrody i wyróżnienia

7.1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji końcowej (po zsumowaniu rezultatów 
za 8 najlepszych turniejów) zostaną nagrodzeni pucharami/statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi (lub rzeczowymi).

7.2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 7-10 nagrodzeni zostaną nagrodami pieniężnymi (lub rzeczowymi).

7.3. Dodatkowo, zostanie ufundowana nagroda pieniężna (lub rzeczowa) w kategorii:

– najlepszy zawodnik po 60-tce (rocznik urodzenia 1960 i starsi);

dla zawodnika, który nie zdołał w klasyfikacji generalnej cyklu uplasować się w czołowej 10-tce, przy czym dodatkowa klasyfikacja dla tej rywalizacji nie będzie prowadzona, a nagroda nie przekroczy wartością nagrody za 10-te miejsce w klasyfikacji końcowej.

8. Kontakt

Robert RÓŻYŃSKI – haberroza@poczta.onet.pl – tel. 502-117-586

Mariusz PRYMULA – biuro@ergoprojekt.nazwa.pl – tel. 690-953-390

Grzegorz ZIÓŁKOWSKI – g.ziolkowski@eltrox.pl – tel. 723-893-497

Paweł BRZEZIŃSKI – brzezik2@o2.pl – tel. 785-615-667

 

Za Organizatorów:

Robert RÓŻYŃSKI

Cze
25
czw
2020
MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM 2020
Cze 25@07:45 – Cze 26@22:00

Torumpa

Komunikat Organizacyjny

MISTRZOSTW  POLSKI   AMATORÓW 

 W TENISIE STOŁOWYM

POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

TORUŃ  25-26.04.2020 r.

 

1.  Organizator: –   ENERGA KTS TORUŃ

2.  Termin i miejsce: 25-26.04.2020 r.  Hala Sportowa przy Zespole Szkół Spożywczych 87-100 Toruń, Ul. Grunwaldzka 33/35        

3.  Cel rozgrywania:

–   promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;

–   popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

–  umożliwienie porównania umiejętności amatorów-pasjonatów tenisa stołowego z różnych rejonów kraju i wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach.

4.  Uczestnictwo, warunki udziału: 

– w  Mistrzostwach Polski Amatorów w tenisie stołowym (zwanych dalej Mistrzostwami) ,w pierwszym dniu zawodów w kategoriach wiekowych, mogą wziąć udział zawodnicy z polskim obywatelstwem,  którzy  nigdy nie brali udziału w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez  Polski  Związek Tenisa Stołowego i Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego (z wyjątkiem zawodów dla weteranów i amatorów).

– uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w pierwszym dniu zawodów w kategoriach wiekowych są również zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili lub nadal występują w w/w rozgrywkach po ukończeniu 40 roku życia (wiek weterana), z wyłączeniem zawodników, którzy obecnie występują, lub występowali od sezonu 2015/2016 w rozgrywkach PZTS na poziomie II ligi lub wyższej.

– uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w drugim dniu zawodów w kategoriach Open są wszyscy  zawodnicy dopuszczeni do rozgrywek w pierwszym dniu zawodów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub  w przeszłości występowali w rozgrywkach organizowanych przez PZTS na zasadach określonych w punkcie 5.                   

– każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie (załącznik nr 1) o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w Mistrzostwach, udziału w zawodach na własną odpowiedzialność i wyrażenie zgody na udostępnianie danych osobowych. Scan lub zdjęcie Oświadczenia (koniecznie z odręcznym podpisem) należy przesłać organizatorowi mailem razem z kartą zgłoszenia i potwierdzeniem wpłaty wpisowego.

5.  Kategorie, system rozegrania zawodów i program minutowy zawodów:

           Kategorie:

 • 19-39 lat (urodzeni w latach 1981-2001) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
 • 40-55 lat (urodzeni w latach 1965-1980) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
 • 56 -65 lat (urodzeni w latach 1955-1964) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
 • 66 lat i starsi (urodzeni w roku 1954 i wcześniej)- tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia
 • OPEN – 19-49 lat ( urodzenie w 1971 r. i później).
 • OPEN – 50 lat i więcej ( urodzeni w 1970 r. i wcześniej).

Zasady uczestnictwa w kategoriach OPEN

  – wszyscy zawodnicy dopuszczeni do rozgrywek w 4 kategoriach wiekowych dla amatorów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub występowali w przeszłości  w rozgrywkach organizowanych przez PZTS  wg.  nast. kryteriów:

     –  V i IV liga – wszyscy byli i obecnie grający zawodnicy .

        (Zapis dotyczy zawodników, którzy nigdy nie występowali w wyższych ligach. Zawodników, którzy obecnie grają w V i IV lidze, a wcześniej występowali w wyższych ligach, obowiązują niżej wymienione karencje).

     –  III liga – tylko  zawodnicy z zastosowaniem 2 letniej karencji (ostatni występ w III lidze w sezonie 2017/2018)

     –  II liga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 4 letniej karencji (ostatni występ w II  lidze w sezonie 2015/2016)

     –  I liga i Superliga – tylko  zawodnicy z zastosowaniem 6 letniej karencji (ostatni występ w  I lidze lub superlidze w sezonie 2013/2014).

Ważne!!   W związku z brakiem możliwości weryfikacji w kategoriach Open nie mogą wziąć udziału zawodnicy, którzy wcześniej występowali w III lidze i wyżej a obecnie występują lub występowali w czasie okresu karencji w rozgrywkach  jakiejkolwiek ligi tenisa stołowego w innym kraju.

W  zależności od ilości zgłoszonych zawodników organizator ustali odpowiedni system rozgrywania zawodów. Rozstawienie zawodników, według zajętego miejsca w MP Amatorów w 2019r. Zawodnicy, którzy zajęli  takie same miejsca (np. 19-20, lub 33-36), będą losowani. Numery startowe wszystkich nowych uczestników zostaną wylosowane. Zawodnicy przechodzący z młodszej kategorii do starszej, zachowują numer startowy według zajętego miejsca w MP 2019. W takim przypadku mogą być dwa takie same numery i kolejność będzie losowana.

Przewidywany program zawodów:

25.04.2020-sobota

7.45 – 8.30

–  Potwierdzanie udziału w kat. 19-39 lat i kat. 56-65 lat,  gry treningowe
8.30 –  Rozpoczęcie gier w kat. 19-39 lat i kat. 56-65 lat
13.30 – 14.00 –  Uroczyste otwarcie Mistrzostw i dekoracje najlepszych zawodników w kat. 19-39 lat i kat.56-65 lat                                                        
7.45 –13.30 –  Potwierdzanie udziału w kat. 40-55 lat i kat. 66 lat i więcej
14.00 –  Rozpoczęcie gier w kat. 40-55 lat i kat. 66 lat i więcej
Po zakończeniu gier – Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kat. 40-55 lat kat. 66 lat i więcej
26.04.2020 –Niedziela

08.30 – 9.30

– Potwierdzanie udziału w kategoriach OPEN  19-49 lat i 50 lat i więcej
9.30 – Rozpoczęcie gier w kategoriach OPEN
Po zakończeniu gier – Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kategoriach OPEN i uroczyste zamknięcie Mistrzostw.

  

6. Miejsce zawodów

Zawody zostaną rozegrane na hali sportowej Zespołu Szkół Spożywczych w Toruniu przy ul.Grunwaldzkiej 33/35 na 16 stołach.    

7.  Zgłoszenia:

Do dnia 15.04.2020 r. (środa) do godz. 22.00 prosimy  przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisany odręcznie scan lub zdjęcie załącznika nr 1 i potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto podane na karcie zgłoszeniowej, wyłącznie mailem na adres: janusz@julia.com.pl. Jest to termin ostateczny i po jego upływie zgłoszenia nie będą już przyjmowane. W zeszłym roku była możliwość przywiezienia i przedstawienia organizatorowi na miejscu załącznika nr 1. W tym roku celem ograniczenia do minimum spraw administracyjnych podczas zawodów, konieczne jest wysłanie odręcznie podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1), razem z kartą zgłoszeniową i potwierdzeniem wpłaty wpisowego na w/w maila do końca terminu zgłoszeń. Zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili w rozgrywkach PZTS po ukończeniu 40 roku życia, zobowiązani są wypełnić rubrykę w karcie zgłoszenia z informacją w którym to było sezonie i w jakim klubie. Byli zawodnicy z licencjami PZTS, którzy mogą wystąpić w kategoriach OPEN zobowiązani są o wypełnienie rubryk w karcie zgłoszenia dotyczących ich ostatniego występu w rozgrywkach PZTS (ostatni sezon i klub).

8. Nocleg i wyżywienie:

Noclegi i wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Informacja i pomoc – Janusz Grajkowski 602-685-662

9. Opłaty : Wpisowe – 45 zł. od każdej kategorii.

10. Nagrody:  Po trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii zostanie wyróżnionych i nagrodzonych.

za Organizatora  Janusz GRAJKOWSKI

Lista załączników

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
1 doc zalacznik MPA 2020 24 lutego 2020 23:11 23 KB 14
2 pdf komunikat MPA 2020 24 lutego 2020 23:11 578 KB 16
3 doc karta zgloszeniowa MPA 2020 24 lutego 2020 23:11 268 KB 16