III Grand Prix Aleksandrowa Kuj. -Rozpoczęcie 15.04.2018

Fotosalata

III GRAND PRIX ALEKSANDROWA KUJ.  W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY ALKSANDROWSKIEGO

REGULAMIN na sezon 2018

Rozpoczęcie-15.04.2018 Niedziela godz.9.30

  1. Organizator: – STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR.2 IM.MJRA H.DOBRZAŃSKIEGO ‘’HUBALA’’ – osoby prowadzące turniej Dzioba Grzegorz tel.604367061 , Nocny Jarosław tel. 606255495 , Stawski Janusz tel. 606322499.
  2.   Termin i miejsce: Co Niedziela od 15.04.2018 ( oprócz świąt i innych zdarzeń specjalnych, np. zajętość sali w takim przypadku informacja będzie wcześniej podana ), do 28.10.2018r.- zakończenie .   Hala Sportowa Zespołu Szkół nr. 2 mjr. H. Dobrzańskiego ‘’ HUBALA  ‘’ ul. Gen. Sikorskiego nr . 2    w Aleksandrowie Kujawskim   
  3. Cel rozgrywania:

–   promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;

–   popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

–  umożliwienie konfrontacji  amatorów i integracja całego środowiska związanego z  tenisem stołowym.

  1. Uczestnictwo, warunki udziału: 

            – Wszyscy chętni bez podziału na kategorie ,zrzeszeni  w  PZTS  do  4  ligi włącznie    (nie dotyczy dzieci do lat 16-tu ) .

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za ewentualne urazy ,oraz za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju.

  1. System rozegrania zawodów :

        – zawody rozgrywane będą systemem rosyjskim, do dwóch przegranych spotkań z możliwością zajęcia

3  miejsca  „ od tyłu”.  W miarę możliwości, w zależności od ilości uczestników rozgrywane też będą gry o dalsze miejsca

  –  na każdym turnieju zawodnicy będą zdobywali punkty do klasyfikacji za cały sezon. Ilość punktów  do zdobycia na każdym turnieju  będzie uzależniona od ilości zawodników.

Pierwszych 24 zawodników  rozgrywa  mecze o każde miejsce, powyżej 24 miejsca,  p-kty o 2 mniej.

 Przykład 36 zawodników:

  1 miejsce 36 pkt, 2 miejsce 35 pkt. Itd. do 24 miejsca . powyżej 24 miejsca tj.  25 i 26 otrzymują po tyle samo punktów( chyba , że będzie czas na rozegranie również  tych meczy )

    –  na pierwszym turnieju zawodnicy nie będą rozstawiani, na kolejnych turniejach  4 zawodników z największą ilością punktów będzie rozstawionych , dla pozostałych  będzie losowanie numerów.

    –  do klasyfikacji końcowej będą brane wszystkie turnieje każdego zawodnika.

Trzy najsłabsze wyniki turnieju na koniec  rozgrywek nie będą  wliczane do punktacji.

    – w przypadku równej ilości punktów ( co jest w tym przypadku bardzo mało prawdopodobne) o kolejności będzie decydowała większa ilość wygranych turniejów, drugich miejsc itd.

   –  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kryterium udziału jak i sposobu rozgrywania zawodów.

  1. 6. Zgłoszenia: Przed każdym turniejem do godz. 9.30
  2. Opłaty na miejscu przed zawodami: Wpisowe – 10 zł

   8 . Nagrody:   Na zakończenie turnieju dla 10 najlepszych zawodników   z największą ilością punktów . Organizator.

 [gmap-embed id=”98″]

Dodaj komentarz