REGULAMIN na sezon 2023

VIII GRAND PRIX ALEKSANDROWA KUJ.  W TENISIE STOŁOWYM

                                       REGULAMIN na sezon 2023

Rozpoczęcie – 02.07.2023  Niedziela godz. 9.30

  1. Organizator: – Dzioba Grzegorz tel.604367061 , Nocny Jarosław tel. 606255495 , Stawski Janusz.
  2. Termin i miejsce:  Zapraszamy na cykl 9 turniejów  w miesiącach lipiec-sierpień ( wakacje ) co tydzień w każdą niedzielę  –  Hala Sportowa Zespołu Szkół nr. 2 mjr. H. Dobrzańskiego ‘’ HUBALA  ‘’ ul. Gen. Sikorskiego nr . 2  ( hala sportowa znajduje się pod nr ul. Sikorskiego 3 )  w Aleksandrowie Kujawskim   
  3. Cel rozgrywania:

–   promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;

–   popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

–   integracja całego środowiska związanego z  tenisem stołowym.

  1. Uczestnictwo, warunki udziału: 

– Wszyscy chętni bez podziału na kategorie , amatorzy oraz zawodnicy  zrzeszeni  w  PZTS ,  z tym że w meczach amatorów z  zawodnikami aktualnie grającymi  ( chodzi o ostatnie dwa sezony ) w  III lidze  każdy set zaczyna się od 0:2 , w  II  lidze każdy set  zaczyna się od wyniku  0:3 , w I lidze i SUPERLIDZE od wyniku 0:4  – nie dotyczy kobiet .

-Zawodnicy którzy nigdy nie rozegrali meczu w rozgrywkach PZTS w IV, III, II, I  i SUPERLIDZE do 40 roku życia , a mają ukończone 65 lat każdy set zaczynają od wyniku 2:0 oraz zawodnicy którzy mają ukończone 70 lat każdy set od wyniku 3:0 

-punkty (fory) dla amatorów i zawodników 65 plus grając z zawodnikami od III ligi sumują się max.  do pięciu

 w każdym secie.

– Zawodnicy którzy maja ukończone 65 lat , mecze pomiędzy sobą zaczynają od wyniku 0:0 ( bez forów ) 

– Mecze pomiędzy zawodnikami ( chodzi o ostatnie dwa sezony )  z  IV , III, II , I i SUPERLIGI  zaczynają się od wyniku 0:0

AMATOR – definicja dotycząca Grand Prix Aleksandrowa Kujawskiego to zawodnik który nie rozegrał meczu w rozgrywkach PZTS  , bądź zrzeszony w PZTS  grając w IV, V lub VI lidze , który nigdy nie występował w III, II, I lub SUPERLIDZE  , kobiety bez ograniczenia wieku .

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za ewentualne urazy oraz za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju.

  1. System rozegrania zawodów :

        – zawody rozgrywane będą systemem rosyjskim, do dwóch przegranych spotkań z możliwością zajęcia

3  miejsca  „ od tyłu”.  W miarę możliwości, w zależności od ilości uczestników rozgrywane też będą gry o dalsze miejsca .

  –  na każdym turnieju zawodnicy będą zdobywali punkty do klasyfikacji za cały sezon i tak za 1 miejsce 100 pkt.  2 miejsce 95 pkt.  3 miejsce 90 pkt.  kolejne miejsca o dwa pkt. mniej  tj.  88, 86,84, itd.

    –  na pierwszym turnieju będzie losowanie numerów , na kolejnych turniejach  rozstawionych będzie  6 zawodników z największą ilością punktów z ostatniego turnieju , dla pozostałych  będzie losowanie numerów.

    – na koniec rozgrywek trzy najsłabsze wyniki zawodnika z wszystkich turniejów nie będą wliczane do łącznej punktacji .

    – w przypadku równej ilości punktów ( co jest w tym przypadku bardzo mało prawdopodobne) o kolejności będzie decydowała większa ilość wygranych turniejów, drugich miejsc itd.

   –  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kryterium udziału jak i sposobu rozgrywania zawodów  ,oraz rozstrzygania  wszystkich spraw spornych .

   -organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku    uczestników wraz z imionami i nazwiskami w formacie foto, wideo oraz publikacji  w internecie  ( strona www.tenisaleksanrow.pl , facebook, youtube ) – odmowa wyklucza zawodnika  z udziału w turnieju.

  -organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów turniejów.

  1. 6. Zgłoszenia: Przed każdym turniejem do godz. 9.30

osoby które nie pojawią się do godz. 9.30 oraz nie poinformują telefonicznie o chęci wzięcia udziału w zawodach, nie zostaną rozlosowane, przez co nie będą mogły zagrać!!!

  1. Opłaty na miejscu przed zawodami: Wpisowe – 20 zł , osoby do 18 tego roku życia 10 zł.

   8 . Nagrody:   Na zakończenie rozgrywek dla 6 najlepszych zawodników  z największą ilością punktów , za pierwsze miejsce 500 zł, drugie 300 zł , trzecie 200 zł , oraz w miarę możliwości nagrody niespodzianki do wylosowania dla uczestników w ostatnim turnieju .

 Organizator.