REGULAMIN ROZGRYWEK ALTS

REGULAMIN

VII ALEKSANDROWSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 2017/2018

§ 1

Cel Turnieju

1. Popularyzacja tenisa stołowego.

2. Umożliwienie czynnego wypoczynku.

3. Wzmocnienie zdrowia, poprawa kondycji uczestników.

4. Promocja Aleksandrowa Kujawskiego.

5. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.

§ 2

Organizator

1. Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego.

2. Zespole Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego “Hubala”

§ 3

Miejsce i Termin Rozgrywek

1. Sala sportowa w Zespole Szkół nr 2 im. mjra Henryka Dobrzańskiego “Hubala”, ul.

Sikorskiego 2.

2. Szczegółowy terminarz rozgrywek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 4

Uczestnicy

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny amatorskie z Powiatu Aleksandrowskiego.

2. W drużynie dopuszcza się udział jednego zawodnika z poza Powiatu Aleksandrowskiego.

3. W rozgrywkach mogą brać udział kobiety i mężczyźni.

4. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek doręczy listę zawodników z podanymi

imienami i nazwiskami podpisaną przez kapitana drużyny stanowiący załącznik nr 1.

§ 5

Zasady Gry

1. Drużyna biorąca udział w turnieju może zgłosić minimum 3 zawodników.

2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy zrzeszeni w PZTS i uczestniczący

w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZTS.

3. Rozgrwki prowadzone będą systemem “każdy z każdym” 3 zawodników oraz gra deblowa.

4. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i postanowieniami

Organizatora Turnieju.

5. W rozgrywanym meczu dopuszcza się dokonania zmiany jednego zawodnika.

6. Dopuszcza sie przesunięcie dwukrotne terminu zaplanowanego spotkania przez jedną z

drużyn. Gdy jednak zepsół który przesunął mecz nie rozegra spotkania bedzie sie to wiązało

z walkower dla tego zespołu.

§ 6

Przepisy Końcowe

1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu odszkodowania za zaginione

mienie i przedmioty osobiste uczestników Turnieju.

2. Zawodnicy grają w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie są objęci przez

organizatorów ubezpieczeniem od NW.

3. Organizatorzy przewidują nagrody dla najlepszych drużyn oraz nagrody indywidualne.

4. Uczestnicy rozgrywek zobowiazani są do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia

sportowego.

5. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Lista załączników

# Plik Opis Data dodania Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Regulamin Aleksandrowskiej Ligi Tenisa Stołowego 15 listopada 2017 20:09 68 KB 287
2 pdf Zgłoszenie do Aleksandrowskiej Ligi Tenisa Stołowego 15 listopada 2017 20:09 80 KB 309