V Grand Prix Aleksandrowa start 05.07.2020 niedziela godz. 9.30

IV GRAND PRIX ALEKSANDROWA KUJ.  W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY ALKSANDROWSKIEGO

REGULAMIN na sezon 2020

Rozpoczęcie – 05.07.2020.  Niedziela godz. 9.30

 

  1. Organizator: – Dzioba Grzegorz tel.604367061 , Nocny Jarosław tel. 606255495 , Stawski Janusz.
  2.   Termin i miejsce:  Zapraszamy na cykl 9 turniejów  w miesiącach lipiec-sierpień ( wakacje ) co tydzień w każdą niedzielę  –  Hala Sportowa Zespołu Szkół nr. 2 mjr. H. Dobrzańskiego ‘’ HUBALA  ‘’ ul. Gen. Sikorskiego nr . 2  ( hala sportowa znajduje się pod nr ul. Sikorskiego 3 )  w Aleksandrowie Kujawskim   
  3. Cel rozgrywania:

–   promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;

–   popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

–   integracja całego środowiska związanego z  tenisem stołowym.

  1. Uczestnictwo, warunki udziału: 

– Wszyscy chętni bez podziału na kategorie , amatorzy oraz zawodnicy  zrzeszeni  w  PZTS ,  z tym że w meczach amatorów z  zawodnikami aktualnie grającymi w  III lidze  każdy set zaczyna się od 0:2 , w  II  lidze każdy set  zaczyna się od wyniku  0:3 , natomiast z wyższych lig od wyniku 0:4  – nie dotyczy kobiet , dzieci do 15 lat i mężczyzn powyżej 65 roku życia .

-zawodnicy którzy nigdy nie byli zrzeszeni w PZTS ,a mają ukończone 65 lat każdy set zaczynają od wyniku 2:0

– Mecze pomiędzy zawodnikami od  IV ligi i wyżej gry zaczynają się od wyniku 0:0

Decyzja co do  ‘’forów’’ należy do zawodnika-amatora ,  musi  o niej pamiętać i wyegzekwować ją przed meczem na tablicy wyników.

AMATOR – definicja dotycząca Grand Prix Aleksandrowa Kujawskiego to zawodnik nie zrzeszony , bądź zrzeszony w PZTS  grający w V lub VI lidze który nigdy nie występował w wyższych ligach , dzieci do lat 15, kobiety bez ograniczenia wieku oraz mężczyźni powyżej 65 lat. 

W związku z epidemią szatnie i prysznice niestety nie będą do dyspozycji. Przebieramy się na holu lub sali. Korzystać będzie można jedynie z toalety. proszę o zachowanie szczególnych środków ostrożności i dezynfekcję rąk przed wejściem na salę.

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za ewentualne urazy oraz za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju.

  1. System rozegrania zawodów :

        – zawody rozgrywane będą systemem rosyjskim, do dwóch przegranych spotkań z możliwością zajęcia

3  miejsca  „ od tyłu”.  W miarę możliwości, w zależności od ilości uczestników rozgrywane też będą gry o dalsze miejsca .

  –  na każdym turnieju zawodnicy będą zdobywali punkty do klasyfikacji za cały sezon i tak za 1 miejsce 100 pkt.  2 miejsce 95 pkt.  3 miejsce 90 pkt.  kolejne miejsca o dwa pkt. mniej  tj.  88, 86,84, itd.

    –  na pierwszym turnieju będzie losowanie numerów , na kolejnych turniejach  rozstawionych będzie  4 zawodników z największą ilością punktów z ostatniego turnieju , dla pozostałych  będzie losowanie numerów.

    – na koniec rozgrywek dwa najsłabsze wyniki zawodnika z wszystkich turniejów nie będą wliczane do łącznej punktacji .

    – w przypadku równej ilości punktów ( co jest w tym przypadku bardzo mało prawdopodobne) o kolejności będzie decydowała większa ilość wygranych turniejów, drugich miejsc itd.

   –  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kryterium udziału jak i sposobu rozgrywania zawodów  ,oraz rozstrzygania  wszystkich spraw spornych .

   -organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku    uczestników wraz z imionami i nazwiskami w formacie foto, wideo oraz publikacji  w internecie  ( strona www.tenisaleksanrow.pl , facebook, youtube ) – odmowa wyklucza zawodnika  z udziału w turnieju.  

  -organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów turniejów.

6. Zgłoszenia: Przed każdym turniejem do godz. 9.30

osoby które nie pojawią się do godz. 9.30 oraz nie poinformują telefonicznie o chęci wzięcia udziału w zawodach, nie zostaną rozlosowane, przez co nie będą mogły zagrać!!!

  1. Opłaty na miejscu przed zawodami: Wpisowe – 10 zł , osoby do 18 tego roku życia 5 zł.

 8 . Nagrody:   Na zakończenie rozgrywek dla 8 najlepszych zawodników  z największą ilością punktów oraz nagrody niespodzianki do wylosowania dla uczestników w ostatnim turnieju .

 Organizator.