XIV Grand Prix SŁONECZNI

Kiedy:
15 Styczeń 2020@17:45
2020-01-15T17:45:00+01:00
2020-01-15T18:00:00+01:00
Koszty:
15 zł
Kontakt:
Robert RÓŻYŃSKI
502-117-586
XIV Grand Prix SŁONECZNI

XIV Grand Prix „SŁONECZNI” w Tenisie Stołowym

 

Regulamin Rozgrywek 
XIV Grand Prix „SŁONECZNI” w Tenisie Stołowym

na sezon 2019/2020

 1. Nazwa cyklu:

  1. Grand Prix Słoneczni w Tenisie Stołowym (dalej nazywane GP Słoneczni lub cyklem)

 1. Organizatorzy:

  1. Pasjonaci dyscypliny z regionu www.pingpong.bydgoszcz.pl

 1. Cel:

  1. Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego.

  2. Integracja środowiska pasjonatów tenisa stołowego regionu Kujaw i Pomorza.

  3. Promowanie aktywnego trybu życia jako formy profilaktyki zdrowotnej.

4. Termin i miejsce:

4.1. Dziesięć jednodniowych, singlowych, turniejów rozegranych zostanie, w hali klubu sportowego Gwiazda w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 45, 85-350 Bydgoszcz, według poniższego kalendarza:

4.1.1. Wrzesień – 18.09.2019 (środa) – 1 GP Słoneczni,

4.1.2. Październik – 16.10.2019 (środa) – 2 GP Słoneczni,

4.1.3. Listopad – 13.11.2019 (środa) – 3 GP Słoneczni,

4.1.4. Grudzień – 11.12.2019 (środa) – 4 GP Słoneczni,

4.1.5 Styczeń – 15.01.2020 (środa) – 5 GP Słoneczni,

4.1.6. Luty – 19.02.2020 (środa) – 6 GP Słoneczni,

4.1.7. Marzec – 18.03.2020 (środa) – 7 GP Słoneczni,

4.1.8. Kwiecień – 22.04.2020 (środa) – 8 GP Słoneczni,

4.1.9. Maj – 20.05.2020 (środa) – 9 GP Słoneczni,

4.1.10. Czerwiec – 17.06.2020 (środa)  10 GP Słoneczni.

5. Warunki uczestnictwa

5.1. GP Słoneczni rozgrywane jest w grze pojedynczej, w jednej kategorii „OPEN”, razem dla kobiet 
i mężczyzn:

5.2. W każdym turnieju cyklu GP uczestniczyć mogą zawodnicy:

5.2.1.1. niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS),

5.2.1.2. zrzeszeni w PZTS i występujący w 3 (trzeciej) i niższych ligach rozgrywkowych PZTS,

5.2.1.3. występujący w wyższych ligach jeżeli nie rozegrali więcej niż 2 meczów w sezonie;

5.2.1.4. występujący wcześniej w II lidze, I lidze i ekstralidze (rozegrane trzy i więcej meczów 
w sezonie) przy zachowaniu poniższych okresów karencyjnych:

5.2.1.4.1. występujący w II lidze – 3 lata od ostatniego występu;

5.2.1.4.2. występujący w I lidze – 5 lat od ostatniego występu;

5.2.1.4.3. występujący w ekstralidze – 7 lat od ostatniego występu.

5.3. Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w GP Słoneczni jest:

5.3.1. Opłacenie wpisowego w dniu zawodów w wysokości 15 zł (10 zł – grupa stała opłacająca salę, kobiety i młodzież do 15 roku życia – rocznik 2005 i młodsi);

5.3.2. Zgłoszenie osobiste w dniu zawodów do godz.17.45. O godz. 18.00 planujemy rozpoczęcie turnieju.

UWAGA: Ponieważ jak w roku ubiegłym, zrezygnowaliśmy z ustalania limitu osób i wcześniejszego zgłaszania poprzez formularze elektroniczne, osoby które nie pojawią się do godz. 17.45 oraz nie poinformują telefonicznie o chęci wzięcia udziału w zawodach, nie zostaną rozlosowane, przez co nie będą mogły zagrać!!!

6. Organizacja zawodów.

6.1. GP Słoneczni rozgrywany jest zgodnie z punktem 5.1., na 7-dniu lub 8 stołach (w zależności od frekwencji).

6.2. System rozgrywek określi Organizator w zależności od ilości chętnych zgłoszonych do każdego turnieju. W przypadku ilości zgłoszonych:

6.2.1. do 6 zawodników – 1 tabela, każdy z każdym.

6.2.2. 710 zawodników – 2 tabele grupowe, z których zwycięzcy zagrają półfinały z 2-kami drugiej grupy, 3-ki zagrają o miejsce 5-te, 4-ki zagrają o miejsce 7-dme a 5-tki o miejsce 9-te.

6.2.3. 11 i więcej zawodników – według tabelek systemu ruskiego (12, 16, 24, 32, 48, 64 i.t.d) systemem do dwóch przegranych meczy (z wyjątkiem zawodnika/czki, który zajmie trzecie miejsce – jedna przegrana) przy czym każdy uczestnik ma możliwość rozegrania 4 pojedynków singlowych (gra o miejsca) do 3 wygranych setów bez względu na osiągane rezultaty (o ile sami zainteresowani będą chcieli te gry rozgrywać). W przypadku frekwencji powyżej 32 zawodników w turnieju organizator zastrzega sobię zmianę ilości rozegranych setów 
w pojedynkach o miejsca do 2 wygranych.

6.3. W cyklu prowadzona będzie klasyfikacja punktowa mająca na celu wyłonienie kolejności miejsc we wszystkich turniejach cyklu według punktacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.4. Do każdego z turniejów cyklu (z wyjątkiem pierwszego) rozstawieni będą zawodnicy, którzy zajęli w poprzednim turnieju osiem najwyższych miejsc (na pozycjach od 1 do 8 w drabince), reszta zawodników jest losowana bez rozstawienia. W pierwszym turnieju wszyscy losowani będą bez rozstawienia.

6.5. Klasyfikacja końcowa cyklu będzie sumą rezultatów zawodnika z 8-miu (najlepszych) turniejów cyklu (2 najsłabsze będą odliczane).

6.6. W przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie po odpisaniu 2 najsłabszych turniejów taką samą liczbę punktów o kolejności decydować będą wyższe miejsca 
w poszczególnych turniejach. W przypadku, gdy ilość zwycięstw, 2 miejsc i.t.d. będzie identyczna o kolejności zadecyduje miejsce w 1-wszym odliczonym turnieju, jeżeli i to będzie takie samo liczony będzie 2-gi odliczony turniej. Jeżeli powyższe nie wyłoni zwycięzcy przyznane zostaną zainteresowanym miejsca równorzędne.

6.7. Terminy kolejnych turniejów zamieszczone zostaną w kalendarzu na stronie www.pingpong.bydgoszcz.pl. Dodatkowo informacja będzie przesyłana mailowo do wszystkich, którzy udostępnią organizatorowi adresy.

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozegrania kolejnych GP Słoneczni po wcześniejszym ogłoszeniu.

6.9. Rozstrzygniecie wszystkich spraw spornych, nie objętych tym regulaminem pozostaje w gestii organizatora.

7. Nagrody i wyróżnienia

7.1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-6 w klasyfikacji końcowej (po zsumowaniu rezultatów 
za 8 najlepszych turniejów) zostaną nagrodzeni pucharami/statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi (lub rzeczowymi).

7.2. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 7-10 nagrodzeni zostaną nagrodami pieniężnymi (lub rzeczowymi).

7.3. Dodatkowo, zostanie ufundowana nagroda pieniężna (lub rzeczowa) w kategorii:

– najlepszy zawodnik po 60-tce (rocznik urodzenia 1960 i starsi);

dla zawodnika, który nie zdołał w klasyfikacji generalnej cyklu uplasować się w czołowej 10-tce, przy czym dodatkowa klasyfikacja dla tej rywalizacji nie będzie prowadzona, a nagroda nie przekroczy wartością nagrody za 10-te miejsce w klasyfikacji końcowej.

8. Kontakt

Robert RÓŻYŃSKI – haberroza@poczta.onet.pl – tel. 502-117-586

Mariusz PRYMULA – biuro@ergoprojekt.nazwa.pl – tel. 690-953-390

Grzegorz ZIÓŁKOWSKI – g.ziolkowski@eltrox.pl – tel. 723-893-497

Paweł BRZEZIŃSKI – brzezik2@o2.pl – tel. 785-615-667

 

Za Organizatorów:

Robert RÓŻYŃSKI