XXI GRAND PRIX TORUNIA AMATORÓW

Kiedy:
6 Grudzień 2020@09:00
2020-12-06T09:00:00+01:00
2020-12-06T09:15:00+01:00
Gdzie:
ul. Słowackiego 114
Torun
Poland
Kontakt:
Janusz GRAJKOWSKI
602-685-662
XXI GRAND PRIX TORUNIA AMATORÓW @ ul. Słowackiego 114 | Torun | Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | Poland
 
XXI GRAND PRIX TORUNIA AMATORÓW

W TENISIE STOŁOWYM
SEZON 2020/2021

1. Organizator: – ENERGA KTS TORUŃ
2. Termin i miejsce:
8 turniejów rozgrywanych raz w miesiącu od września 2020 r. do kwietnia 2021 r.
Od tego sezonu, w związku ze zmianą siedziby naszego klubu ,zawody będą rozgrywane w hali
Sportowej „Olimpijczyk” ( nowa hala klubowa) przy ul. Słowackiego 114 w Toruniu.
Na dzień dzisiejszy, ze względów organizacyjnych ( brak terminarzy meczów ligowych na 2021 r.)
ustalone są terminy 4 pierwszych turniejów w 2020 r.
1 turniej – 20 wrzesień 2020 r.
2 turniej – 11 październik 2020 r.
3 turniej – 08 listopad 2020 r.
4 turniej – 06 grudzień 2020r.
Terminy 4 następnych turniejów ustalone zostaną później.
3. Cel rozgrywania:
– promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki
zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;
– popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym
życiu sportowym.
– umożliwienie porównania umiejętności amatorów-pasjonatów tenisa stołowego .
4. Uczestnictwo, warunki udziału:
– w Grand Prix Torunia Amatorów w tenisie stołowym ( zwanych dalej GP) , mogą wziąć udział
zawodniczki i zawodnicy ( zwani dalej zawodnikami), którzy nigdy nie brali udziału w rozgrywkach
2
indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i
Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego ( z wyjątkiem zawodów dla weteranów i amatorów).
– uprawnionymi do startu w GP są również zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili lub nadal
występują w w/w rozgrywkach po ukończeniu 40 roku życia ( wiek weterana), z wyłączeniem
zawodników, którzy obecnie występują, lub występowali od sezonu 2016/2017 w rozgrywkach PZTS
na poziomie II ligi lub wyższej.
– w zawodach mogą występować wyłącznie zawodnicy, którzy mają ukończone 18 lat.
– turnieje rozpoczynamy zawsze o godz. 9.00 ( koniec zapisów) i do tej godziny należy zgłosić się
osobiście i opłacić wpisowe w kwocie 20 zł.
– zawodnicy, którzy wpiszą się na listę startową i opłacą wpisowe, będą brali udział w zawodach na
własną odpowiedzialność i w przypadku kontuzji, wypadku, nagłej choroby lub innych zdarzeń
losowych nie będą zgłaszać żadnych roszczeń w stosunku do organizatora turnieju.
– wpisanie się na listę startową i opłacenie wpisowego jest też jednoznaczne z oświadczeniem
o spełnieniu kryteriów dopuszczających do udziału w turnieju.
– organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych i publikowania zdjęć
z zawodów wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych związanych z GP.
– do zawodów dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w strojach sportowych i miękkim obuwiu
sportowym.
– wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego związanego
z epidemią Covid-19, który będzie powszechnie obowiązywał w dniu zawodów.
5. Organizacja zawodów:
– zawody będą rozgrywane na 12 stołach systemem rosyjskim do dwóch przegranych spotkań,
z zastrzeżeniem, że finał to już jest 1 i 2 miejsce, a od tyłu tabelki można zając 3 miejsce
( jedna przegrana). Ze względu na dwukrotnie większą ilość stołów w stosunku do lat poprzednich
rozgrywane będą mecze o każde miejsce. W przypadku jednak dużej ilości zawodników, organizator
zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie rozgrywania zawodów.
– do klasyfikacji końcowej liczone będą wyniki maksymalnie 6-ciu najlepszych turniejów każdego
zawodnika.
– Oprócz klasyfikacji generalnej, prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla zawodników powyżej
50 roku życia ( rocznik 1971 i starsi).
– pierwsze spotkania sędziują niegrający koledzy, a następne spotkania zawsze sędziuje
zawodnik, który przegrał pojedynek. Zawodnik, który wygra spotkanie niezwłocznie podaje wynik
sędziemu zawodów.
– na pierwszym turnieju zostanie rozstawionych pierwszych 8 zawodników z GP poprzedniego sezonu.
Na następnych sześciu turniejach rozstawieni będą zawodnicy według kolejności zajętych miejsc na
poprzednim turnieju. Zawodnicy, którzy nie byli na poprzednim turnieju, będą losowani do tabeli.
W ostatnim 8-smym turnieju mogą wziąć udział wyłącznie zawodnicy, którzy brali udział najmniej
w jednym turnieju obecnego cyklu. Rozstawienie na ostatnim turnieju będzie zgodne z klasyfikacją
ogólną po 7-miu turniejach po odjęciu 2-ch najsłabszych turniejów.
– klasyfikacja będzie prowadzona na podstawie punktów przyznawanych za poszczególne miejsca:
KLASYFIKACJA GENERALNA
Miejsce 1 – 100 pkt . Miejsce 9 – 74 pkt.
2 – 96 10 – 72
3 – 92 11 – 70
4 – 88 12 – 68
5 – 85 13 – 66
6 – 82 14 – 64
7 – 79 15 – 62
8 – 76 16 – 60
I od miejsca 17 o jeden pkt. mniej za każde następne miejsce.
KLASYFIKACJA 50 LAT +
2
Miejsce 1 – 60 pkt. Miejsce 9 – 34 pkt.
2 – 56 10 – 32
3 – 52 11 – 30
4 – 48 12 – 28
5 – 45 13 – 26
6 – 42 14 – 24
7 – 39 15 – 22
8 – 36 16 – 20
I od miejsca 17 o jeden pkt. mniej za każde następne miejsce.
– w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników osiągnie po odpisaniu 2 najsłabszych turniejów taką samą
liczbę punktów o kolejności decydować będą wyższe miejsca w poszczególnych turniejach. W
przypadku, gdy ilość zwycięstw, 2 miejsc i.t.d. będzie identyczna o kolejności zadecyduje
miejsce w 1-wszym odliczonym turnieju, jeżeli i to będzie takie samo liczony będzie 2-gi
odliczony turniej. Jeżeli powyższe nie wyłoni zwycięzcy przyznane zostaną zainteresowanym
miejsca równorzędne.
6. Nagrody:
W klasyfikacji generalnej na końcu cyklu nagrodzonych zostanie 8 najlepszych zawodników,
a w klasyfikacji 50 lat + nagrodzonych będzie 3 najlepszych zawodników.
7. Rozstrzyganie wszystkich spraw spornych, dotyczących turniejów, a nie ujętych w tym komunikacie
pozostaje w gestii organizatora.

za Organizatora Janusz GRAJKOWSKI
Tel. 602-685-662