ZŁOTORIA CUP – Cykl Amatorskich Turniejów Tenisa Stołowego

Tenis-stołowy-przed-nami-turniej

SOBOTNIE TURNIEJE

W TENISA STOŁOWEGO „ZŁOTORIA CUP”

 1.   Organizator:

SŁAWOMIR MÓRAWSKI tel . 600 405 862

WŁODZIMIERZ SĄSIADEK tel. 503 962 261

JULIUSZ WEISS tel. 605 924 040

MARCIN CIEŚLEWICZ tel. 602 120 771

2.   Termin i miejsce:  co SOBOTA godz. 15.00.

Termin: Pierwszy turniej w sobotęo 04 listopada 2017r.- ostatni turniej 31.05.2018r. Miejsce: hala sportowa Szkoła Podstawowa w Złotrorii ul. Pomorska 11

3. Cel rozgrywania:

– promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;

–  popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

–  umożliwienie konfrontacji  amatorów i integracja całego środowiska związanego z  tenisem stołowym.

4. Uczestnictwo, warunki udziału:
Wszyscy bez podziału na kategorie, zrzeszeni do IV w PZTS ( nie dotyczy dzieci do lat 16- tu ). Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za ewentualne urazy, oraz za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju.

5.  System rozegrania zawodów :

zawody rozgrywane dwu etapowo. I etap gry grupowe. II etap będzie rozgrywany systemem rosyjskim turniej główny oraz turniej pocieszenia, do dwóch przegranych spotkań turniejowych, po odpadnięciu z turnieju głównego dogrywane są mecze o poszczególne miejsca

–  na każdym turnieju zawodnicy będą zdobywali punkty do klasyfikacji .

– ilość punktów  do zdobycia na każdym turnieju  będzie uzależniona od ilości zawodników.

Klasyfikacja punktowa . Przykład 36 zawodników:

1 miejsce 36 pkt, 2 miejsce 35 pkt. Itd.

–  na turnieju zawodnicy będą rozstawiani na pierwszym miejscu w grupie najlepsi z rankingu, reszta zawodników na każdym  turnieju będzie losowanie numerów.

3 najsłabsze wyniki turnieju na koniec rozgrywek nie będą wliczane do punktacji .

–  organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kryterium udziału jak i sposobu rozgrywania zawodów.

wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rostrzyga organizator.

6.  Zgłoszenia: Przed każdym turniejem do godz. 14 .30

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz video nagrań.

8. Opłaty na miejscu przed zawodami: Wpisowe – 15 zł

9 . Nagrody:   Na zakończenie turnieju dla 10 najlepszych zawodników   z największą ilością punktów

 

[gmap-embed id=”957″]

Dodaj komentarz