Outsourcing IT

W praktyce oznacza to przekazanie prowadzenia działu informatycznego firmie zewnętrznej, należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie
własnego działu IT jest często bardzo kosztowne i często nie gwarantuje odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

Outsourcing IT pozwala na szybszą modernizację i optymalizację procesów biznesowych. Dzięki niemu organizacja może zrezygnować z drugorzędnych zadań i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kierunkach.

Inwestujemy w nowoczesne technologie, metody zarządzania oraz wykwalifikowany personel. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze serwisowej systemów IT, nasi Klienci nie muszą się martwić o obsługę informatyczną, oraz zatrudnianie własnych pracowników w dziale informatycznym. Posiadamy wiedzę na temat najnowszych technologii informatycznych, którą wykorzystujemy do zapewnienia naszym Klientom maksimum możliwości w prowadzonych przez nich działalności.

Co gwarantuje podpisanie umowy serwisowej?

1. Gwarantowany czas reakcji i naprawy na zaistniałe zgłoszenie / awarię:

  • Szybki kontakt serwisanta w celu telefonicznego rozwiązania problemu
  • W przypadku konieczności przyjazd w określonym w abonamencie czasie

2. Okresowe wizyty kontrolne w celu PROAKTYWNEGO przeglądu sprzętu komputerowego.
3. Wdrażanie polityki bezpieczeństwa danych (kontrola uprawnień dostępu, ochrona antywirusowa, archiwizacja danych), oraz audyt legalności oprogramowania.
4. Prowadzenie bieżącej dokumentacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, rodzaju i sposobu zabezpieczeń.
5. Telefoniczny, mailowy, komunikatorowy (GG, Skype), czyli kontakt z serwisem SPEKTRUM w celu rozwiązywania bieżących drobnych problemów i usterek.
6. Preferencyjne ceny usług i towarów . Bezpłatne konsultacje i pomoc w doborze nowego sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych.
7. Podstawowe szkolenia z obsługi sprzętu, oprogramowania i technologii sieciowych potrzebnych na codzień użytkownikom w ich codziennej pracy.
8. Fachową obsługę infrastruktury sieci komputerowej i okablowania w przypadku wystąpienia problemów oraz konieczności rozbudowy sieci.
9. Szybki i profesjonalny serwis i konserwację zestawów komputerowych. Okresowe czyszczenie fizycznie komputerów wewnątrz i na zewnątrz przy pomocy profesjonalnego sprzętu, takiego jak kompresor bezolejowy oraz specjalne środki chemiczne do czyszczenia plastików, ekranów CRT i LCD.


Umowy serwisowe      

Warunki umów na outsourcing IT uzależnione są w znacznej mierze od specyficznych wymagań i oczekiwań Państwa przedsiębiorstwa. Nie jest możliwe zaproponowanie takiego samego rozwiązania dla każdej firmy. Cały proces podpisania umowy outsourcingowej musi zostać poprzedzony wykonaniem analizy procesów biznesowych występujących w Państwa firmie. Do jego przeprowadzenia potrzebny jest minimalny zestaw danych, którego zdefiniowanie ułatwia dobranie warunków serwisowania Państwa systemów:


Dane niezbędne dla określenia warunków umowy serwisowej

  • Ilość komputerów stacjonarnych, notebooków i serwerów wraz z informacją o systemach operacyjnych zainstalowanych na tych komputerach (lub planowanych do instalacji)
  • Podstawowe parametry używanego sprzętu komputerowego (procesor, pamięć, dysk twardy)
  • Istniejące rozwiązania antywirusowe (producent, wersja oprogramowania)
  • Istniejące rozwiązania archiwizacji danych (sposób wykonywania kopii zapasowych)
  • Sposób podłączenia firmy do Internetu (rodzaj łącza, przepustowość, provider)
  • Sposób podłączenia firmy do sieci telefonicznej (operator, centrala telefoniczna)

Przygotowanie i zawartość umowy na outsourcing IT

Po otrzymaniu powyższych informacji zostanie zaproponowana Państwu umowa outsourcingowa zawierająca:

* odpowiednio dobrane do Państwa oczekiwań poziomy SLA (Service Level Agrement), zawierające propozycje czasów reakcji / naprawy na występujące zdarzenia.