Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim jest Pan Dariusz Bączkowski, e-mail: iodo@sds-aleksandrow.pl    

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych

– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

– przenoszenia swoich danych

– wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

                                                                                                             

 Kierownik

 Środowiskowego Domu Samopomocy

 w Aleksandrowie Kujawskim