Przyjęcie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim.

W celu przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

– podanie o przyjęcie do ŚDS

– zaświadczenie lakarza specjalisty (psychiatra, neurolog)

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

– zaświadczenie o dochodach

Osoby, które chciałyby zostać przyjęta do naszej placówki mogą również udać się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

ul. Limanowskiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.: 54 282 55 80