Warsztaty w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

W dniu 10 maja 2019 roku mieli okazje aktywnie uczestniczyć w warsztatach artystycznych pt. „Co wy wiecie o portrecie”, które odbywały się w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w budynku Zbiorów Sztuki  na ulicy Zamczej. Pod okiem artystów plastyków uczestnicy tworzyli swoje portrety na już wcześniej przygotowanych podobrazach  i przy zaznaczonych konturach postaci.

Zajęcia warsztatowe zorganizowane były w ramach akcji „Majówka z kulturą i sztuką”. Celem tego projektu jest promowanie udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu kulturalnym. Jest to również okazja do zwrócenia uwagi na kwestie dostępności poszczególnych obiektów i eksponatów muzealnych. Dzień startu projektu to 5 maja to data nieprzypadkowa, ponieważ wypada na ustanowiony na początku lat 90 tych XX wieku „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także Dniem Walki z Dyskryminacją Osób niepełnosprawnych.

Oprócz warsztatów plastycznych uczestnicy mieli możliwość  podziwiać prace niesamowitych artystów takich jak: Stanisława Zagajewskiego i Wacław Bębnowski, który pochodził z naszego regionu, a dokładnie z Aleksandrowa Kujawskiego. Muzeum posiada największą kolekcje rzeźb i pamiątek  tego artysty. Są to rzeźby figuralne, a wśród nich sakralne, portretowe i niewielkie figurki animalistyczne, przedmioty użytkowe: wazony, patery, przyciski na biurko, a także malowane akwarelą pejzaże, rysunki i szkice. Biografie artysty ilustrują pamiątki – dokumenty i fotografie.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza poprzez swoje cele statutowe i działalność ośrodka uczestniczy w zmianach stereotypów postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną i włącza się w tego typu akcje, nie tylko w ramach majówki ale przez cały rok.