„Kulturalnie pozbywamy się smogu”

Grupa uczestników i pracowników naszego Domu wzięła udział w projekcie pn. „Kulturalnie pozbywamy się smogu” zorganizowanym przez Ciechociński Alarm Smogowy. W ramach projektu odbyły się warsztaty z uczestnikami o tym, czym jest niska emisja CO2 i jak zapobiegać zanieczyszczeniu powietrza. Podczas zajęć terapeutycznych w ŚDS powstały prace: kolaż, praca przestrzenna (auto) oraz film edukacyjny nawiązujące do smogu i prawa do oddychania czystym powietrzem. W poniedziałek 30 maja br. odbyło się podsumowanie projektu, podczas którego zostały rozdane nagrody uczestnikom biorącym udział w przedsięwzięciu.

Zadanie jest finansowane w ramach programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Polski Alarm Smogowy przy wsparciu Clean Air Fund, dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG.

Skip to content